OPLEIDING

 

Die behoefte van Faktor2 se konsultasie dienste ontstaan uit die tekort aan eerlike feite aangaande grond behandeling. Boere is vasgevang in ‘n skuld siklus en vertrou op ‘n vooroordelende party (maatskappye) om hul te lei in besluite neem oor die welstand van hul finansies en opbrengs. Ons klient wil ‘n platform skep waar boere hulself kan bemagtig om beter besluite te neem vir hul grond, hul oeste en dus ook hul finansieële welstand.

Faktor 2 se twee grondkundiges, Gawie en Hendrik is beskikbaar om bespreek te word vir:

 • Boeredae
 • Kort opleidingskursusse
 • Werksessies (persoonlik of op groepvlak)
 • Beplanning en uitvoering saam met produsente en landbou organisasies van veldproefwerk

Gespreksonderwerpe tydens Opleiding

 • Grond as groeimedium vir plante
 • Wat is grondpotensiaal en hoe word dit bepaal?
 • Kalktoediening as fondasie vir optimum produksie?
 • Ouer- en onlangse bemestings-gevallestudies
 • Hoe om droëland produksierisiko’s te verstaan
 • Hoe om die maksimum opbrengsbeker te verruil vir die winsbeker
 • Wat is grondgesondheid en hoe word dit gemeet?

STEL JY BELANG?

Hendrik Smith: hendriksmith@faktor2.co.za +27 83 740 0297
Gawie du Toit: gawiedutoit@faktor2.co.za +27 83 630 1330

KONTAK ONS