Dienste

BEMESTINGSADVIES

Opstel van verteenwoordigende grondmonsternemingsprogramme.
 
 
Fasilitering van grondontledings by ‘n goedgekeurde en gesertifiseerde Suid Afrikaanse laboratorium.
Vertolking van grondontledingsverslae.
 
 
Opstel van gepaste kalktoedienings-programme met behulp van:

  • Grondontledingsdata
  • Produksiegeskiedenis van elke land

Opstel van gepaste misstoftoedienings-programme met behulp van:

  • Grondontledingsdata
  • Produksiegeskiedenis van elke land, maw NPK-inset vs. Oes-opbrengste
  • NPK-proewe op die plaas om toedieningshoeveelhede van NPK vas te stel

 
 
Ondersoek van probleemgevalle van misstoftoedienings waar plantproduksie nie na wense is nie

STEL JY BELANG?

Hendrik Smith: hendriksmith@faktor2.co.za +27 83 740 0297
Gawie du Toit: gawiedutoit@faktor2.co.za +27 83 630 1330

KONTAK ONS