WIE IS ONS

Visie

Finansiële vryheid vir ons boere

Missie

Ons boere se onafhanklikheid en vryheid, veral finansieel, lê ons na aan die hart en is dit ons daaglikse missie om saam met ons boere te werk om hierdie visie te verwesenlik.

Ons gespesialiseerde diens, wat gebaseer is op gesamentlike navorsing van meer as 40 jaar, het bewys dat minder N P K benodig word as wat aan ons boere voorgelê word.

  • Faktor2 fokus op OPTIMALE wins en MAKSIMALE besparing
  • Enige grondtipe het ‘n sekere opbrengspotensiaal en oorbemesting = Verhoogde Risiko
  • Suksesvolle toepassing van navorsingbevindings in eie mielieboerdery oor 15 jaar

Dr Hendrik Smith,

Grondkundige

Hendrik se kundigheid en ervaring as grondkundige is ontwikkel tydens sy dienstydperk van 20 jaarby die Navosings-instituut vir Grond, Klimaat en Water van die Landbou navorsingsraad waar hy die hoof van die afdeling Grond en Waternavorsing was. Hy was daarna ook betrokke by die Departement Plantproduksie en Grondkunde van die Universiteit van Pretoria (Tukkies). In 2008 tree hy op as sub-kontrakteur vir Terrasoil (Dr Johan van der Waals). Hy begin in 2009 by Digby Wells Environmental as grondkundige in omgewingsimpakstudies waar die klem op grondkartering was.

Tans is hy onder andere betrokke by NviroTek Laboratoriums geleë in Ifafi by Hartbeespoortdam as onafhanklike grondkundige met die fokus gerig op grondgesondheid en misstofaanbevelings.

In 2010 het die Grondkunde Vereniging van Suid Afrika kongres Hendrik se uitsonderlike werk erken met die prys vir beste aanbieding met betrekking tot Innoverende toegepaste tegnologie in grondkartering.

In 1996 het die Grondkunde Vereniging van Suid Afrika se jaarlikse kongres Hendrik vereer met die Beste referaat deur n senior navorser.

Dr Gawie du Toit,

Grondkundige

Gawie se kundigheid en ervaring as plantvoedingkundige het ontstaan en ontwikkel uit sy navorsingswerk gedurende die 70s. Hy was toe in diens van die Departement van Landbou op die Nooitgedacht-Navorsingstasie (Ermelo, Mpumalanga) waar hy 16 jaar lank plantvoedingsnavorsing gedoen het.

Sy studie het gefokus op misstofverbruik (N, P en K) vir die produksie van droëland mielies, beide in die Ooste en Weste van die mielieproduserende gebied in Suid Afrika. Later was hy self ‘n mielieboer vir 15 jaar en is hy tans ‘n onafhankilike gondkunde-konsultant, onder andere betrokke by ‘n mega-mielieboerdery die afgelope 8 jaar.

Dus, bykans 40 jaar se navorsing en praktiese toepassing van die navorsings-resultate met uitnemende sukses op die inkomste, sowel as die bankstaat

Sy huidige werk sluit onder andere die neutralisering van suurgrond en konserwatiewe misstofinsette (N, P en K) by mielieproduksie en ander gewasse in. As deel van die totale diens wat gelewer word is veldproewe wat in samewerking met u as die boer beplan en uitgevoer word.

Dit is ons by Faktor2 se ondervinding dat die resultate van hierdie proewe bly jaar na jaar baie insiggewend en het, sonder uitsondering, ‘n direkte impak op die bemestingsbesluite van die daaropvolgende jare.

Met die baanbrekerswerk wat gedoen is in die navorsingsomgewing en die praktiese operasionele resultate wat hieruit gevolg het, is Gawie bekroon as Lanboukundige van die jaar toegeken deur die Suid Afrikaanse Landbouskrywersvereniging in 1978.

STEL JY BELANG?

Hendrik Smith: hendriksmith@faktor2.co.za +27 83 740 0297
Gawie du Toit: gawiedutoit@faktor2.co.za +27 83 630 1330

KONTAK ONS